Get Adobe Flash player


พลตรี สุรคล  ท้วมเสม
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๒


 
         
ภัยหนาว ภัยแล้ง วาตะภัย อุทกภัย ไฟป่าและหมอกควัน สาธารณภัย ภัยพิบัติอื่นๆ
ทหาร ต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส
มณฑลทหารบกที่ 32

Link
มีอะไรใหม่ชมรมแม่บ้านทหารบก มณฑลทหารบกที่ 32


Link


กิจกรรม

ศูนย์การเรียนรู้ โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อเกษตรอินทรีย์ ค่ายสุรศักดิ์มนตรีศูนย์การเรียนรู้
โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อเกษตรอินทรีย์ ค่ายสุรศักดิ์มนตรี


ศาลาทรงงานกองร้อยทหารช่างที่ 4


มว.ดย.มทบ.32ศฝ.นศท.มทบ.32


ร.17.พัน.2ร้อย.ฝรพ.3


ร้อย.มทบ.32
สวนสมุนไพร รพ.ค่ายฯกองร้อยเพลสนารักษ์ โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี

กิจกรรม
การฝึกหลักสูตรเบื้องต้นเฉพาะเหล่าแพทย์
พลเสนารักษ์ 1/59 การเก็บผู้ป่วยเจ็บในสนาม

ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 32

   กิจกรรม 
     รด.จิตอาสา