Get Adobe Flash player

สืบสาน รักษา พัฒนาต่อยอด สร้างสุขปวงประชา


ตอน ๑ น้ำคือชีวิตแผ่นดิน


ตอน ๒ พิทักษ์ป่าพัฒนาสินสายน้ำ


ตอน ๓ พืชพรรณปลูกชีวิตมั่นคง


ตอน ๔ เศรษฐกิจพอเพียงนำทางชีวิต
พลตรี สุรคล ท้วมเสม
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๒


ประกาศรับสมัคร
***ตำแหน่ง เสมียนพิมพ์ดีด ฝุายธุรการและกำลังพล ศูนย์การฝึกนักศึกษา วิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๓๒ ( อัตรา ส.อ.) จำนวน ๑ อัตรา 
***ตำแหน่ง พลสารวัตร กองร้อยทหารสารวัตร มณฑลทหารบกที่ ๓๒ (อัตรา พลอาสาสมัคร) จำนวน ๒ อัตรา
***ตำแหน่ง ผู้คุม กองเรือนจำ มณฑลทหารบกที่ ๓๒ (อัตรา พลอาสาสมัคร) จานวน ๑ อัตรา
***ตำแหน่ง พลดุริยางค์ หมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ ๓๒ (อัตรา พลอาสาสมัคร) จำนวน ๑ อัตรา 


วันที่เวลากิจกรรมสถานที่วันพุธที่ ๒๒ พ.ย. ๖๐
๐๖.๓๐-๑๖.๐๐ น.สอบคัดเลือกทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน และพลอาสาสมัคร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ณ สโมสรนายทหารค่ายสุรศักดิ์มนตรี อ.เมือง จว.ล.ป.


สอบคัดเลือกทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ณ สโมสรนายทหารค่ายสุรศักดิ์มนตรี อ.เมือง จว.ล.ป.
รองแม่ทัพภาคที่ ๓  ตรวจเยี่ยมและตรวจสอบความต้องการงบประมาณ กลุ่มงบงานซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และการที่ดิน และกลุ่มงบงานโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของมณฑลทหารบกที่ ๓๒ 
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ของทหารใหม่ รุ่นปีที่ ๒๕๖๐ ผลัดที่ ๒ จำนวน ๓๗๘  นาย ณ สโมสรนายทหารค่ายสุรศักดิ์มนตรี อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
มณฑลทหารบกที่ ๓๒ กระทำพิธีต้อนรับทหารใหม่และพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ รุ่นปี ๒๕๖๐ ผลัดที่ ๒ จำนวน ๓๗๘ นาย ณ สนามหน้ากองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑๗ ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
แม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานเปิดการแข่งขันหน่วยทหารทรหด ประจำปี ๒๕๖๑  ของกองทัพภาคที่ ๓ ณ สนามหน้ากองบังคับการกองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑๗ ค่ายสุรศักดิ์มนตรี อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
พิธีรับมอบต้นกล้าพันธุ์ผักพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งพระองค์ท่านได้พระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักให้กับหน่วยทหารในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 และหน่วยนำไปเพาะปลูกและขยายพันธุ์ แจกจ่ายให้กับกำลังพลและครอบครัว
มณฑลทหารบกที่ ๓๒ ดำเนินการสอบคัดเลือกทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน เพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
มณฑลทหารบกที่ ๓๒ เป็นเจ้าทอดกฐินสามัคคี ณ วัดพิชัย ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
พิธี รับ - ส่ง ทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ผลัดที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ ในพื้นที่ จังหวัดลำปาง
พิธีส่งทหารซึ่งรับราชการครบกำหนดและจะปลดจากกองประจำการ ผลัดที่ ๒/๕๘, ๒/๕๙ และ ๑/๖๐  ของ นขต.บก.มทบ.๓๒, และหน่วยทหารในพื้นที่ จว.ล.ป
พิธีจัดเก็บเถ้าดอกไม้จันทน์ ในงานถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และอัญเชิญพระโกศบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์ และถุงบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์ เพื่อประกอบพิธีลอยอังคาร
พิธีจุดดอกไม้จันทร์ ไฟหลวงพระราชทาน จากโคมตะเกียงวางในพระจิกาธาน ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
พิธีอัญเชิญไฟหลวงพระราชทาน ขึ้นประดับในพระเมรุมาศจำลอง ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
พิธีสวดพระพุทธมนต์และแสดงธรรมเทศนา เกี่ยวกับพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่มีต่อพสกนิกรชาวลำปาง ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
พิธีเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประดิษฐานเหนือบัลลังก์ภายในห้องพิจารณาคดีของ ศาล มณฑลทหารบกที่ ๓๒

พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
กิจกรรม Big Cleaning Day มณฑลทหารบกที่ ๓๒
พล.อ.อ ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีฯ เป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส ปี ๒๕๖๐
พิธีรับ - ส่งหน้าที่ และมอบการบังคับบัญชา ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๒  ระหว่าง พล.ท. กิตติศักดิ์ แม้นเหมือน ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก และพล.ต.สุรคล ท้วมเสม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๒  (ท่านใหม่)


034A9A
03438C