Get Adobe Flash player


พลตรี สุรคล  ท้วมเสม
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๒


สิ่งที่ได้นอกเหนือจากการทำหน้าที่ทหาร คือ..การได้ดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชน
"ทหารต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส"
มณฑลทหารบกที่ 32

ชมรมแม่บ้านทหารบก มณฑลทหารบกที่ 32


Link


กิจกรรม

ศูนย์การเรียนรู้ โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อเกษตรอินทรีย์ ค่ายสุรศักดิ์มนตรีศูนย์การเรียนรู้
โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อเกษตรอินทรีย์ ค่ายสุรศักดิ์มนตรี


ศาลาทรงงานกองร้อยทหารช่างที่ 4


มว.ดย.มทบ.32ศฝ.นศท.มทบ.32


ร.17.พัน.2ร้อย.ฝรพ.3


ร้อย.มทบ.32
สวนสมุนไพร รพ.ค่ายฯกองร้อยเพลสนารักษ์ โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี

กิจกรรม
การฝึกหลักสูตรเบื้องต้นเฉพาะเหล่าแพทย์
พลเสนารักษ์ 1/59 การเก็บผู้ป่วยเจ็บในสนาม

ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 32

กิจกรรม 
                                                     รด.จิตอาสา